Ba phần thưởng sẽ được trao cho lễ kỷ niệm FFF ra mắt trên HBTC

0

Kính gửi người dùng,

Để chào mừng danh sách FFF trên HBTC, ba sự kiện airdrop là airdrops mời người dùng mới, airdrops xếp hạng mời người dùng mới và airdrops giữ mã thông báo, sẽ diễn ra để trao giải cho người dùng cộng đồng của chúng tôi.

Sự kiện 1: Mời người dùng mới giành chiến thắng trên 100.000FFF airdrops

Thời gian diễn ra sự kiện: 20:00, ngày 22 tháng 6 năm 2020 – 20:00, ngày 24 tháng 6 năm 2020, Giờ Singapore (UTC + 8)

Hạn ngạch:

100.000 FFF sẽ được phân phối trên cơ sở đầu tiên đến trước chiến thắng;

Quy tắc sự kiện:

Người dùng đã đăng ký hoàn thành chứng nhận KYC cấp 2 được mời bởi Đội trưởng HBTC hoặc thành viên Super, với khối lượng giao dịch (mua + bán) ≥15.000 FFF trong sự kiện, được tính là một nhiệm vụ mới hợp lệ;

Thuyền trưởng đã mời thành công một người dùng mới trong sự kiện này sẽ nhận được một đợt phát sóng 600 FFF.

Một siêu thành viên đã mời thành công một người dùng mới trong sự kiện này sẽ nhận được một đợt phát sóng 420 FFF và Thuyền trưởng Siêu thành viên sẽ nhận được một đợt phát sóng 600 FFF cùng một lúc.

Yêu cầu:

1. Tất cả các nhiệm vụ giao dịch và chứng nhận đăng ký người dùng, chứng nhận KYC cấp 2 sẽ được hoàn thành trong giai đoạn sự kiện;

1.1) Theo dõi Twitter chính thức của HBTC https://twitter.com/HBTCNews

1.2) Tham gia HBTC Official Telegram https://t.me/HBTCOfficial

2. Tất cả các thuyền trưởng HBTC phải đáp ứng yêu cầu về hiệu suất trước khi tham gia sự kiện này, những thuyền trưởng và siêu thành viên không đạt tiêu chuẩn về hiệu suất sẽ không đủ điều kiện tham gia vào sự kiện trên và được hưởng phần thưởng.

3. Để ngăn người dùng gian lận, IP đơn được giới hạn ở 5 đăng ký người dùng mới. Nếu có hơn 5 người dùng đã đăng ký là IP trùng lặp, họ sẽ bị xóa dưới dạng dữ liệu không hợp lệ.

Sự kiện 2: Sự kiện xếp hạng mời người dùng mới

Phần thưởng sự kiện:

Tổng cộng 400HBC sẽ được trao cho 10 đội trưởng hàng đầu

Tổng giải thưởng

Mười (10) Đội trưởng hàng đầu có số lượt giới thiệu cao nhất (mời trực tiếp gián tiếp + lời mời của Siêu thành viên) sẽ được trao và hạn ngạch phần thưởng cụ thể như sau: 

1st: 150 HBC

2nd: 100 HBC

3rd: 50 HBC

4rd-10rd: equally divided by 100HBC

Xếp hạng kết quả công khai

Xếp hạng của 10 thuyền trưởng hàng đầu sẽ được công khai mỗi ngày trong suốt sự kiện, mọi dữ liệu bất thường hoặc hành vi sai trái trong sự kiện do nền tảng thành lập sẽ được xử lý và xếp hạng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. 

Phân phối phần thưởng:

Người dùng mới mời & người dùng mới mời xếp hạng phần thưởng airdrop sẽ được phân phối trong vòng 3 ngày làm việc sau sự kiện. Nếu xếp hạng được gắn trong sự kiện xếp hạng, phần thưởng sẽ được chia đều cho đội trưởng.

Sự kiện 3: tổ chức FFF để chia sẻ phần thưởng 600HBC

Thời gian diễn ra sự kiện: 08:00, ngày 25 tháng 6 năm 2020 – 08:00, ngày 28 tháng 6 năm 2020, Giờ Singapore (UTC + 8)

Quy tắc sự kiện:

1. Ảnh chụp nhanh về vị trí FFF của người dùng được chụp hàng ngày trong suốt thời gian diễn ra sự kiện và người dùng có số lượng nắm giữ FFF trung bình hàng ngày lớn hơn hoặc bằng 30.000FFF đủ điều kiện tham gia sự kiện này. Lượng giữ trung bình hàng ngày = (∑ số lượng nắm giữ hàng ngày)/3

2. Quy tắc chụp nhanh: dựa trên ảnh chụp nhanh ngẫu nhiên trong một ngày, số dư khả dụng của FFF trong tài khoản ví người dùng được tính là số tiền giữ hợp lệ trong khi phần đóng băng thì không.

3. Quy tắc Airdrop: Người dùng đáp ứng các yêu cầu có thể phân chia airdrops 600HBC dựa trên tỷ lệ nắm giữ hàng ngày của họ và công thức tỷ lệ nắm giữ hàng ngày của họ là: 600 * số tiền giữ FFF hàng ngày của người dùng này/số lượng FFF hàng ngày của tất cả người dùng. 

4.Tất cả những người tham gia sẽ hoàn thành chứng nhận KYC cấp 2 trước khi kết thúc sự kiện này và những người đã không được coi là từ bỏ phần thưởng của họ.

5.Phân phối phần thưởng: phần thưởng airdrop sẽ được phát hành trong 5 ngày sau khi sự kiện kết thúc.

Notes:

1. Nền tảng sẽ tăng cường giám sát và sàng lọc dữ liệu. Bất kỳ hành vi sai trái và vi phạm nào như đặt hàng độc hại được thành lập trong sự kiện 1 hoặc/2 sẽ bị xử lý nghiêm trọng, hoặc thậm chí hủy bỏ tư cách của người tham gia trong các trường hợp nghiêm trọng.

2. Tất cả các đội trưởng và các thành viên siêu đội sẽ tuân thủ tinh thần của Thông báo về sự tham gia công bằng và công bằng của các hoạt động nền tảng kêu gọi HBTC, và duy trì trật tự công bằng và chính đáng của nền tảng;

HBTC có quyền giải thích cuối cùng cho hoạt động này.

Nhóm HBTC

22 tháng 6 năm 2020

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây