Báo cáo tài chính Ontology (Tháng 12 năm 2019-tháng 3 năm 2020)

0

Ngoài ra với bản cập nhật tháng 11 trước đây về việc sử dụng Quỹ Ontology Foundation vào năm ngoái, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo tài chính mới nhất của Ontology Foundation. Báo cáo này bao gồm khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020.

I. Sử dụng Quỹ Ontology Foundation

Trong giai đoạn này, Quỹ chủ yếu được sử dụng để chi trả cho chi phí nhân sự của đội ngũ cốt lõi, chi phí vận hành và phần thưởng cho các phần thưởng như được tiết lộ dưới đây:

II. Sử dụng Quỹ hệ sinh thái Ontology

Đầu tư

Bảng dưới đây cho thấy trạng thái của các khoản đầu tư của Quỹ Hệ sinh thái Ontology, được sử dụng để hỗ trợ ươm tạo dự án, cơ sở hạ tầng bảo mật và cổng tiền tệ fiat.

V. Tổng tài sản được quản lý bởi Quỹ Ontology và các thực thể phát triển liên quan

Tổng tài sản được quản lý bởi Ontology bao gồm ba phần sau: tài sản ONT, tài sản tiền điện tử và tài sản fiat. Thông tin chi tiết được hiển thị như sau (Tính dựa trên tỷ giá tiền tệ ngày 31 tháng 3 năm 2020 trên Coinmarketcap):

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại contact@ont.io.

Tìm Ontology ở nơi khác

Ontology website / Ontology GitHub / ONTO website / OWallet (GitHub)

Telegram (English) / Discord

Twitter / Reddit / Facebook / LinkedIn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây