MXC ra mắt phiên bản Beta của giao dịch ký quỹ (Margin trading)

MXC hôm nay đã ra mắt phiên bản beta của giao dịch ký quỹ vào lúc 13:00 (UTC...

Hướng dẫn giao dịch Perpetual Contract trên MXC

https://www.mxc.com/ Đây là bài viết hướng dẫn giao dịch MXC Perpetual Contract : đòn bẩy, phí giao...

MXC Parallel Cities diễn ra tại TP Hồ Chí Minh ngày 20/10

Sự kiện hoành tráng MXC Parallel Cities diễn ra tại TP Hồ Chí Minh ngày 20/10

MXC công bố thông tin mua lại và “đốt” Token MX trong tháng 10...

MXC đã sử dụng 100% lợi nhuận từ phí giao dịch của tháng 10 để mua lại MX từ thị trường thứ cấp...