Chính sách phí theo cấp bậc (Thử nghiệm) trên HBTC

0

Kính gửi người dùng cộng đồng:

Để cải thiện trải nghiệm giao dịch của người dùng, HBTC có kế hoạch thực hiện chính sách phí theo từng cấp từ 12:00 (UTC + 8) vào ngày 29 tháng 6 năm 2020 đến 12:00 (UTC + 8) vào ngày 28 tháng 7 năm 2020. Kế hoạch chính thức có thể được phát hành theo tình hình hoạt động thực tế sau thời gian dùng thử.

Các bậc phí trong quá trình chạy đường mòn như sau:

Tiers VIP Fee Rate for Spot Trading VIP Fee Rate for Perpetual Contract Trading
30-day trading volume (BTC) HBC Holding Amount Maker Fee Taker Fee 30-day trading volume (BTC) HBC Holding Amount Maker Fee Maker Fee
VIP0 0.1% 0.1% 0.02% 0.05%
VIP1 50 50 0.09% 0.09% 200 50 18% 0.05%
VIP2 1,000 100 35% 45% 2,500 100 15% 35%
VIP3 1,500 200 0.03% 0.04% 5,000 200 0.01% 0.03%
VIP4 5,000 500 27% 36% 10,000 500 5% 0.03%
VIP5 10,000 1,000 23% 32% 20,000 1,000 0% 0.03%
VIP6 20,000 2,000 19% 28% 50,000 2,000 -5% 27%
VIP7 40,000 3,000 15% 24% 100,000 3,000 -8% 27%
VIP8 80,000 4,000 0.01% 21% 150,000 4,000 -0.01% 27%
VIP9 150,000 5,000 0% 19% 200,000 5,000 -15% 27%

1.Người dùng đáp ứng các yêu cầu về khối lượng giao dịch giao ngay trong 30 ngày (tương đương BTC) và vị trí nắm giữ HBC 30 ngày hoặc khối lượng giao dịch hợp đồng 30 ngày (tương đương BTC) và vị trí nắm giữ HBC 30 ngày, có thể được hưởng mức phí VIP tương ứng với giao dịch giao ngay và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn cùng một lúc;

Ví dụ:

Người dùng A có khối lượng giao dịch giao ngay trong 30 ngày tương đương 10.000BTC và 1.000HBC trong tài khoản của anh ta có thể được hưởng mức phí giao dịch VIP 5 cho cả giao dịch Giao ngay và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.

Người dùng B với khối lượng giao dịch giao ngay trong 30 ngày tương đương với 150.000 BTC và 4.000HBC trong tài khoản của anh ta có thể được hưởng mức phí giao dịch VIP 8 cho cả giao dịch Giao ngay và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.

2. Khối lượng giao dịch 30 ngày (tương đương BTC) cho cả giao dịch giao ngay và giao dịch hợp đồng sẽ được tính vào lúc 8:00 (UTC + 8), khối lượng giao dịch tài khoản phụ được kết hợp với khối lượng giao dịch tài khoản chính. Quy tắc chuyển đổi BTC về khối lượng giao dịch dựa trên giá thời gian thực vào lúc 8:30 (UTC + 8) mỗi ngày đối với giao dịch BTC;

3. Các vị trí giữ HBC hàng ngày của người dùng dựa trên các ảnh chụp nhanh ngẫu nhiên của các vị trí HBC trong ngày trước đó, trong đó tất cả các tài sản HBC có sẵn, bị đóng băng hoặc bị khóa trong tài khoản có thể được tính trong ảnh chụp nhanh;

4. Mức phí người dùng sẽ được cập nhật tự động từ 8:00 đến 10:00 (UTC + 8) mỗi ngày;

5. Phần thưởng cho Inviter sẽ bị hủy khi cấp VIP của anh ấy / cô ấy mời lên tới VIP2 cho giao dịch giao dịch & hợp đồng giao ngay;

6. Đội trưởng HBTC được hưởng mức phí VIP 1 ngay từ đầu, có thể được cập nhật lên các cấp VIP cao hơn bằng cách tăng khối lượng giao dịch hoặc vị trí nắm giữ của HBC;

7. HBTC có quyền giải thích cuối cùng của phiên bản đường mòn trên.

Điều kiện:

Nhà sản xuất: Nhà sản xuất đặt một đơn đặt hàng với giá được chỉ định không giao dịch ngay lập tức nhưng nhập vào sổ đặt hàng, chờ người khác điền / khớp với đơn hàng sau.

Taker: Taker đề cập đến đơn hàng có giá đặt hàng phù hợp trong sổ đặt hàng và có thể được điền ngay lập tức với các đơn hàng hiện có.

Nhóm HBTC

29 tháng 6 năm 2020

Link bài gốc : https://hbtc.zendesk.com/hc/en-us/articles/360050235514

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây