Giới Thiệu Chương Trình Staking trên sàn giao dịch Bcnex — Lãi Suất Lên Tới 12%

0

Cryptovn xin giới thiệu tới bạn đọc chương Trình Staking trên sàn giao dịch Bcnex — Lãi Suất Lên Tới 12% + 15% Staking bonus + thưởng đạt chỉ tiêu 30,000 BCNX + hỗ trợ 1,000,000,000 VNĐ

Với mong muốn đem lại những giá trị gia tăng dành cho những BCNX Hodler,Bcnex đã cho ra mắt chương trình Bcnex Staking. Theo đó, thành viên nắm giữ ít nhất 3,000 BCNX và tham gia khóa trong vòng 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình Bcnex Staking để nhận lãi, hoa hồng stake và thưởng chỉ tiêu.

Stake BCNX để nhận lãi

 • Thành viên khi stake trong vòng 3 tháng thì sẽ nhận được lãi suất là 1.5% / 3 tháng. Sau 3 tháng, họ có thể rút khoản gốc đã stake trong vòng 1 tuần sau khi đáo hạn. Khoản stake không được rút sẽ được tự động gia hạn.
 • Thành viên khi stake trong vòng 6 tháng thì sẽ nhận được lãi suất là 4.8% / 6 tháng. Sau 6 tháng, họ có thể rút khoản gốc đã stake trong vòng 1 tuần sau khi đáo hạn. Khoản stake không được rút sẽ được tự động gia hạn.
 • Thành viên khi stake trong vòng 12 tháng thì sẽ nhận được lãi suất là 12% / 12 tháng. Sau 12 tháng, họ có thể rút khoản gốc đã stake trong vòng 1 tuần sau khi đáo hạn. Khoản stake không được rút sẽ được tự động gia hạn.

Lãi suất được cộng dồn hàng ngày và sẽ được tự động chuyển vào số dư lãi suất của bạn hàng tuần. Bạn có thể rút số dư lãi suất bất cứ lúc nào.

Chương trình Đối Tác Bcnex Staking

Chương trình Bcnex Staking Partner dành cho những ai muốn xây dựng hệ thống và kiếm nhiều BCNX hơn. Để trở thành Bcnex Staking Partner, bạn sẽ phải đăng ký và chờ xét duyệt từ Bcnex.

Điều kiện cơ bản khi bạn muốn đăng ký trở thành Bcnex Staking Partner là bạn phải đang stake một lượng BCNX nhất định. Cụ thể như sau:

 • < 30,000 BCNX = Đối Tác Đồng
 • >= 30,000 BCNX = Đối Tác Bạc
 • >= 50,000 BCNX = Đối Tác Vàng
 • >= 100,000 BCNX = Đối Tác Bạch Kim
 • >= 250,000 BCNX = Đối Tác Kim Cương

Hoa hồng Staking

Bạn sẽ được cung cấp một mã giới thiệu khi tham gia chương trình Staking. Nếu một người dùng sử dụng mã giới thiệu của bạn khi họ stake, họ sẽ là thành viên cấp 1 của bạn. Nếu một người dùng khác sử mã giới thiệu của thành viên cấp 1 của bạn, người đó sẽ là thành viên cấp 2 của bạn.

Hoa hồng stake chỉ dành cho thành viên được công nhận là Bcnex Staking Partner và các thành viên trong hệ thống của họ. Bạn sẽ nhận được hoa hồng từ số lượng BCNX mà các thành viên trong hệ thống của bạn đã stake (3 cấp).

Bạn không thể nhận hoa hồng stake nếu bạn không là Bcnex Staking Partner hoặc là thành viên trong hệ thống của một Bcnex Staking Partner.

Cụ thể như sau:

 • Đối Tác Đồng: nhận 1% từ thành viên cấp 1
 • Đối Tác Bạc: nhận 2% từ thành viên cấp 1
 • Đối Tác Vàng: nhận 3% từ thành viên cấp 1. Thành viên cấp 1 của Đối Tác Vàng nhận 2% từ thành viên cấp 1 của họ.
 • Đối Tác Bạch Kim: nhận 4% từ thành viên cấp 1. Thành viên cấp 1 của Đối Tác Bạch Kim nhận 3% từ thành viên cấp 1 của họ. Thành viên cấp 2 của Đối Tác Bạch Kim nhận 1% từ thành viên cấp 1 của họ.
 • Đối Tác Kim Cương: nhận 7.5% từ thành viên cấp 1. Thành viên cấp 1 của Đối Tác Kim Cương nhận 4.5% từ thành viên cấp 1 của họ. Thành viên cấp 2 của Đối Tác Kim Cương nhận 3% từ thành viên cấp 1 của họ.

Hoa hồng stake sẽ được ghi có vào số dư của bạn trên trang Staking ngay khi thành viên cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của bạn thực hiện stake. Bạn có thể rút hoặc chuyển đổi hoa hồng từ BCNX ra USDT bất cứ khi nào bạn muốn.

Lưu ý: để nhận được hoa hồng stake, bạn phải có ít nhất một gói staking đang hoạt động.


Thưởng chỉ tiêu

Tất cả các thành viên (không cần là Bcnex Staking Partner) sẽ nhận được phần thưởng khi họ đạt được chỉ tiêu. Khi bạn rút thưởng mỗi khi bạn đạt chỉ tiêu, tất cả các chỉ số sẽ được thiết lập lại và bạn sẽ phải đạt lại chỉ tiêu để được nhận phần thưởng mới.

 • Level 1

Số thành viên cấp 1,2 và 3 cần có: >=10

Tổng số stake của các thành viên cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của bạn: >=100,000 BCNX

Phần thưởng: 1,500 BCNX

 • Level 2

Số thành viên cấp 1,2 và 3 cần có: >=10

Tổng số stake của các thành viên cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của bạn: >=200,000 BCNX

Phần thưởng: 3,000 BCNX

 • Level 3

Số thành viên cấp 1,2 và 3 cần có: >=20

Tổng số stake của các thành viên cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của bạn: >=300,000 BCNX

Phần thưởng: 6,000 BCNX

 • Level 4

Số thành viên cấp 1,2 và 3 cần có: >=20

Tổng số stake của các thành viên cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của bạn: >=400,000 BCNX

Phần thưởng: 8,000 BCNX

 • Level 5

Số thành viên cấp 1,2 và 3 cần có: >=20

Tổng số stake của các thành viên cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của bạn: >=500,000 BCNX

Phần thưởng: 10,000 BCNX

 • Level 6

Số thành viên cấp 1,2 và 3 cần có: >=30

Tổng số stake của các thành viên cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của bạn: >=600,000 BCNX

Phần thưởng: 15,000 BCNX

 • Level 7

Số thành viên cấp 1,2 và 3 cần có: >=30

Tổng số stake của các thành viên cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của bạn: >=700,000 BCNX

Phần thưởng: 17,500 BCNX

 • Level 8

Số thành viên cấp 1,2 và 3 cần có: >=30

Tổng số stake của các thành viên cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của bạn: >=800,000 BCNX

Phần thưởng: 20,000 BCNX

 • Level 9

Số thành viên cấp 1,2 và 3 cần có: >=30

Tổng số stake của các thành viên cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của bạn: >=900,000 BCNX

Phần thưởng: 22,500 BCNX

 • Level 10

Số thành viên cấp 1,2 và 3 cần có: >=30

Tổng số stake của các thành viên cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của bạn: >=1,000,000 BCNX

Phần thưởng: 30,000 BCNX.

Đặc biệt:

Bất cứ thành viên nào có ít nhất 30 thành viên cấp 1 và có tổng số stake của các thành viên cấp 1, cấp 2 và cấp 3 từ 2,500,000 BCNX trở lên sẽ nhận được phần thưởng là 100,000 BCNX và nếu bạn là người Việt Nam, bạn sẽ được hỗ trợ mua xe ô tô có giá trị lên đến 1,000,000,000 VND.

Đáo hạn Staking

Nếu bạn chọn không tiếp tục tham gia Staking khi mã Staking của bạn đáo hạn, bạn sẽ không được nhận lãi, hoa hồng stake và thưởng chỉ tiêu. Nếu bạn tái stake, thì bạn sẽ tiếp tục được nhận lãi, hoa hồng stake và thưởng chỉ tiêu.

Chúng tôi toàn quyền quyết định các điều khoản, thỏa thuận trong chương trình Bcnex Staking bất kỳ thời điểm nào do các điều kiện thị trường, rủi ro gian lận, và các yếu tố khác có liên quan.

Cảnh báo rủi ro:

Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số đi kèm với rủi ro cao do biến động thị trường. Trước khi đầu tư, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu đầy đủ tất cả các rủi ro khi đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và chịu mọi trách nhiệm về mọi quyết định đầu tư.

Tham gia vào cộng động A&T
Telegram: https://t.me/antblockchain
Kênh tin tức: https://t.me/ATCommunityannouncements

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây