Lễ kỷ niệm độc quyền tháng 6: Lên đến một triệu CET đang chờ đợi bạn

0

Kính gửi người dùng CoinEx:

Một tháng mới sắp đến. Để trả lại cho sự hỗ trợ và tin tưởng lâu dài của bạn vào CoinEx, chúng tôi sẽ triển khai một loạt các sự kiện dành riêng cho tháng 6 với phần thưởng lên tới một triệu CET. Các chi tiết như sau.

Sự kiện 1: Giới thiệu người dùng mới đăng ký trên CoinEx có thể chia sẻ 600.000 CET

(1) Thời lượng: ngày 1 tháng 6 – ngày 10 tháng 6 (UTC)

(2) Quy tắc:
Bằng cách nhấp chuột vào ĐÂY để áp dụng cho sự kiện này, người dùng sẽ được coi là người tham gia hiệu quả. Trong sự kiện này, người tham gia có thể chia sẻ CET theo tỷ lệ theo tổng số người dùng được giới thiệu như hình dưới đây.

Nếu tổng số không. trong số người dùng được giới thiệu> 1.000, sau đó người tham gia có thể chia sẻ 100.000 CET theo tỷ lệ.
Nếu tổng số không. trong số người dùng được giới thiệu> 3.000, sau đó người tham gia có thể chia sẻ 200.000 CET theo tỷ lệ.
Nếu tổng số không. trong số người dùng được giới thiệu> 5.000, sau đó người tham gia có thể chia sẻ 300.000 CET theo tỷ lệ.

(3) Ghi chú:
– Sự kiện này chỉ tính những người dùng mới đã đăng ký thông qua liên kết giới thiệu hoặc mã giới thiệu. Người tham gia có thể truy vấn các liên kết và mã giới thiệu cá nhân bằng cách nhấp vào ĐÂY.
– Giới hạn phần thưởng cho mỗi tài khoản là 3.000 CET. Nếu bất kỳ hành vi gian lận nào được tìm thấy, người tham gia sẽ bị loại.
– Nếu tổng số người dùng được giới thiệu cho sự kiện này ít hơn 1.000, chúng tôi sẽ phân phối 200 CET cho mỗi tài khoản của người tham gia.

Sự kiện 2: Thực hiện giao dịch giao ngay để chia sẻ 300.000 CET

(1) Thời lượng: ngày 1 tháng 6 – ngày 5 tháng 6 (UTC)

(2) Quy tắc:
Bằng cách nhấp chuột vào ĐÂY để áp dụng cho sự kiện này, người dùng sẽ được coi là người tham gia hiệu quả. Trong sự kiện này, người tham gia có thể nhận được CET tương ứng dưới dạng phần thưởng theo giá trị giao dịch của riêng họ về giao dịch giao ngay.

Những người tham gia có giá trị giao dịch hơn 10.000 USDT có thể tham gia vào bảng xếp hạng để nhận CET.
No.1: 20,000 CET
No.2: 10,000 CET
No.3: 5,000 CET
No.4 – No.10: 2,000 CET

Những người tham gia có giá trị giao dịch dưới 10.000 USDT có thể chia sẻ 250.000 CET theo tỷ lệ theo giá trị giao dịch của chính họ.

(3) Ghi chú:
– Các nhà tạo lập thị trường KHÔNG được bao gồm trong sự kiện này.
– Tất cả các cặp giao dịch và thị trường được bao gồm trong sự kiện này.
– Nếu bất kỳ hành vi gian lận nào được tìm thấy, người tham gia sẽ bị loại.

Sự kiện 3: Người mới giao dịch hợp đồng vĩnh viễn có thể chia sẻ 500.000 CET

(1) Thời lượng: 10 tháng 6 – 15 tháng 6 (UTC)

(2) Quy tắc:
Trong sự kiện này, người dùng thực hiện Giao dịch hợp đồng vĩnh viễn lần đầu tiên có đủ điều kiện để chia sẻ CET theo tỷ lệ theo giá trị giao dịch của riêng họ như được hiển thị bên dưới.

Nếu giá trị giao dịch riêng lẻ> 50 USD, sau đó chia sẻ 100.000 CET theo tỷ lệ.
Nếu giá trị giao dịch riêng lẻ> 500 USD, sau đó chia sẻ 150.000 CET theo tỷ lệ.
Nếu giá trị giao dịch riêng lẻ> 3.000 USD, thì chia sẻ 250.000 CET theo tỷ lệ.

(3) Ghi chú:
– Các nhà tạo lập thị trường KHÔNG được bao gồm trong sự kiện này.
– Tất cả các hợp đồng được bao gồm trong sự kiện này.
– Nếu bất kỳ hành vi gian lận nào được tìm thấy, người tham gia sẽ bị loại.

Sự kiện 4: Tận hưởng phí VIP5 Cấp độc quyền cho Giao dịch hợp đồng vĩnh viễn

(1) Thời lượng: 15 tháng 6 – 20 tháng 6 (UTC)

(2) Quy tắc:
Trong sự kiện này, phí giao dịch của tất cả người dùng tham gia Giao dịch hợp đồng vĩnh viễn sẽ được điều chỉnh thành Cấp VIP5 (Nhà sản xuất: 0,015%, Người thực hiện: 0,025%).

(3) Ghi chú:
Các nhà tạo lập thị trường KHÔNG được bao gồm trong sự kiện này.

CoinEx có quyền giải thích cuối cùng về thông báo này.

Nhóm CoinEx
Ngày 1 tháng 6 năm 2020

Theo dõi chúng tôi Facebook | Twitter  | Reddit
Liên hệ chúng tôi Support | Telegram
Về chúng tôi Website | Announcements | APP

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây