Thông báo về việc thêm các cặp giao dịch TRTL/USDT, SYS/USDT, XVG/USDT, WING/USDT

0

Kính gửi người dùng CoinEx:

Để cung cấp nhiều lựa chọn giao dịch tiền điện tử hơn, chúng tôi sẽ thêm 4 cặp giao dịch USDT sau vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 (UTC).

1. Các cặp giao dịch:
    TRTL/USDT,SYS/USDT,XVG/USDT,WINGS/USDT
2. Phương thức mở: Đấu giá cuộc gọi
     a. Gọi đấu giá
         9:00-9:50 June 24, 2020 (UTC)
         Đơn đặt hàng có thể được đặt và hủy bỏ
         9:50-10:00 June 24, 2020 (UTC)
         Đơn đặt hàng có thể được đặt nhưng không thể bị hủy
     b. Giao dịch
         10:00 June 24, 2020 (UTC)

About TRTL | About SYS | About XVG | About WINGS

Xin lưu ý:
Sản phẩm tiền điện tử là sản phẩm đầu tư sáng tạo với biến động giá lớn cũng như rủi ro đầu tư cao. Do đó, vui lòng đánh giá và đầu tư một cách khôn ngoan dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro và nguồn tài chính của bạn.


Nhóm CoinEx 

24 tháng 6 năm 2020

Theo dõi chúng tôiFacebook | Twitter  | Reddit

Liên hệ chúng tôi Support | Telegram

Về chúng tôi Website | Announcements | APP

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây